Politica de confidentialitate – Reparatii Injectoare Buzau

1. POLITICA PRIVIND PROTECTIA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal, este importanta pentru noi, prin urmare acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care accesează site-ul REPARATII INJECTOARE BUZAU, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“GDPR”).
Va rog sa acordati o atentie deosebita acestei Politici, pentru a intelege modul in care vor fi tratate informatiile dumneavoastra (“date personale”).
Prezenta Politica explica practicile online ai REPARATII INJECTOARE BUZAU, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile tale sunt utilizate prin intermediul site-ului REPARATII INJECTOARE BUZAU.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de REPARATII INJECTOARE BUZAU se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal, specifice fiecarei tari in care REPARATII INJECTOARE BUZAU opereaza.
Prin prezenta Politica de protectie a datelor cu caracter personal, REPARATII INJECTOARE BUZAU doreste sa informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii.
In plus, vizitatorii site-ului sunt informati prin intermediul prezentei Politici si cu privire la drepturile de care beneficiaza.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

REPARATII INJECTOARE BUZAU este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra continutului acestui site, inclusiv, fara a se limita la, articole, text, fotografii, ilustratii, muzica, clipuri audio si video, marci comerciale, embleme si modele.
Vizitatorii site-ului inteleg si consimt ca nu vor putea folosi materiale mentionate anterior in niciun mod, cu exceptia utilizarii aprobate in mod expres de catre REPARATII INJECTOARE BUZAU.
Nici o sectiune din continutul acestui site nu poate fi reprodusa, distribuita sau publicata sub nici o forma sau prin nici un mijloc, fara acordul prealabil scris al REPARATII INJECTOARE BUZAU. Prin urmare, vizitatorii site-ului inteleg si consimt sa nu modifice, vanda, distribuie sau sa creeze lucrari / opere / derivate, pe baza imaginilor si a informatiilor publicate pe acest site, in orice mod, fara acordul prealabil scris al REPARATII INJECTOARE BUZAU.

3. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este REPARATII INJECTOARE BUZAU, blog personal (autodiversificare, rețete, lifestyle)

4. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

REPARATII INJECTOARE BUZAU se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (Principiile) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

 • Prelucrate in mod corect, legal si transparent;
 • Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;
 • Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte si actualizate;
 • Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;
 • Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

5. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea formularului de contact
REPARATII INJECTOARE BUZAU va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastra.
Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului REPARATII INJECTOARE BUZAU, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a REPARATII INJECTOARE BUZAU.
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise in sectiunea de contact a site-ului, este posibil ca, in anumite circumstante, sa avem obligația de a divulga datele dumneavoastra, partenerilor cu care REPARATII INJECTOARE BUZAU colaboreaza si/sau altor terti furnizori de servicii ai REPARATII INJECTOARE BUZAU.
Cu toate acestea, REPARATII INJECTOARE BUZAU a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea in conformitate cu cerintele GDPR a datelor dumneavoastra de catre entitatile menționate anterior.
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise catre alte entitati terte doar pe baza consimtamantului dumneavoastra expres, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legală pentru REPARATII INJECTOARE BUZAU de a proceda in acest mod.
REPARATII INJECTOARE BUZAU se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate in alt scop decat acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor in care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si in alte scopuri.

6. PRELUCRAREA DATELOR DE CATRE TERTI, ALTE SITE-URI SI SPONSORI

Site-ul REPARATII INJECTOARE BUZAU poate contine, la un moment dat, link-uri de acces catre alte site-uri ale caror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale REPARATII INJECTOARE BUZAU.
Va rugam sa aveti in vedere si sa consultati politicile de confidentialitate ale celorlalte site-uri, REPARATII INJECTOARE BUZAU, neasumandu-si responsabilitatea cu privire la informatiile trimise sau colectate de aceste terte parti.

7. PRELUCRARE AUTOMATA DE DATE. COOKIE

Site-ul REPARATII INJECTOARE BUZAU foloseste identificatori de tip Cookie.
Va rog sa cititi sectiune dedicata acetor informatii, in pagina de Politica Cookie.

8. RETINEREA DATELOR

Politica Cookie poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior.
Alte obligatii legale ale REPARATII INJECTOARE BUZAU, procese si / sau anchete pot necesita, de asemenea, retinerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat.

9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au urmatoarele drepturi in conformitate cu GDPR in ceea ce priveste datele personale pe care REPARATII INJECTOARE BUZAU le prelucreaza:

 • Dreptul de acces la datele prelucrare;
 • Dreptul la rectificarea si stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opozitie;
 • Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment;
 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta.

10. SECURITATEA PRELUCRARII

REPARATII INJECTOARE BUZAU a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii REPARATII INJECTOARE BUZAU, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama REPARATII INJECTOARE BUZAU sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

11. EXONERARE DE RASPUNDERE

Site-ul REPARATII INJECTOARE BUZAU poate contine legaturi catre alte site-uri si / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea REPARATII INJECTOARE BUZAUREPARATII INJECTOARE BUZAU nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. REPARATII INJECTOARE BUZAU nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

12. ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului REPARATII INJECTOARE BUZAU. Prin urmare, este necesar sa verificati aceasta pagina pentru orice actualizare.